NEOT TEL RAM GROUP

חברת נאות תל רם נוסדה בשנת 2000. החברה, שמיום היווסדה עסקה בעיקר בביצוע גשרים, מנהרות ועבודות הנדסה מורכבות, פלסה את דרכה אל צמרת החברות המובילות בתחום. בשנת 2011, כשבאמתחתה ניסיון ביצועי של מאות פרוייקטים הנדסיים, התמזגה, בחלקה, עם השלוחה ההנדסית של חברת "אלייקים בן ארי" וייסדה את חברת "בן ארי תל רם" – חברה בעלת צוותי הנדסה והנהלה איכותיים ומקצועיים, אשר כוללים עשרות מהנדסים, הנדסאים, מנהלי עבודה, ממוני בטיחות, אנשי לוגיסטיקה וצוותי עבודה מהטובים בענף. חברת "בן ארי תל רם" מבצעת עשרות פרוייקטים הנדסיים, רובם בתחום הגשרים, והיא בעלת סיווגים בלתי מוגבלים בענף הגשרים. במהלך שנת 2021 נרכשה הזרוע הביצועית של הקבוצה ע"י קרן פימי . במהלך השנים ייסדו בעלי החברה, תחת קבוצת נאות תל רם, מספר חברות אשר יוזמות, מקימות, מחזיקות ומנהלות בנייני משרדים, תעשייה, אחסנה, מסחר ומגורים בכל רחבי הארץ . כיום קבוצת נאות תל רם מתרכזת בפעילות יזמית בתחום הנדל"ן.
חזון החברה- להשתלב בחוד החנית של חברות ההנדסה בארץ, התפתחותה אל תחום הנדל"ן והייזום, ושאיפתה להטביע חותם חסר פשרות של איכות ואמינות נסללו בעמל רב ונזקפים רובם ככולם לעובדי ולעובדות החברה על מסירותם ועל מקצועיותם.

השותפים שלנו לדרך

YOU DON'T BUILD A BUSINESS
YOU BUILD PEOPLE
AND THEN PEOPLE BUILD THE BUSINESS

מרחב זוארץ
מנכ"ל משותף ובעלים
Nadlanz@telram.org
רם הלוי
דירקטור ושותף
יונתן פרנקפורטר
מנהל פיתוח עסקי
Jf.Nadlan@gmail.com
עו"ד טלי אלגאלי
עו"ד ויועצת משפטית
Nadlan2@telram.org
ענת רחמים
מנהלת משרד
Nadlan@telram.org
סיון סמוזיק
חשבת חברה/חשבת שכר בכירה
Nadlan1@telram.org
יותם פייביש
מנהל פרויקטים
Nadlan3@telram.org

IF YOU WANT TO GO FAST, GO ALONE.
IF YOU WANT TO GO FAR, GO TOGETHER.