WE ARE
NEOT TEL RAM GROUP

חברת נאות תל רם נוסדה בשנת 2000. החברה, שמיום היווסדה עסקה בעיקר בביצוע גשרים, מנהרות ועבודות הנדסה מורכבות, פלסה את דרכה אל צמרת החברות המובילות בתחום. בשנת 2011, כשבאמתחתה ניסיון ביצועי של מאות פרוייקטים הנדסיים, התמזגה, בחלקה, עם השלוחה ההנדסית של חברת "אלייקים בן ארי" וייסדה את חברת "בן ארי תל רם" – חברה בעלת צוותי הנדסה והנהלה איכותיים ומקצועיים, אשר כוללים עשרות מהנדסים, הנדסאים, מנהלי עבודה, ממוני בטיחות, אנשי לוגיסטיקה וצוותי עבודה מהטובים בענף. חברת "בן ארי תל רם" מבצעת עשרות פרוייקטים הנדסיים, רובם בתחום הגשרים, והיא בעלת סיווגים בלתי מוגבלים בענף הגשרים. במהלך שנת 2021 נרכשה הזרוע הביצועית של הקבוצה ע"י קרן פימי . במהלך השנים ייסדו בעלי החברה, תחת קבוצת נאות תל רם, מספר חברות אשר יוזמות, מקימות, מחזיקות ומנהלות בנייני משרדים, תעשייה, אחסנה, מסחר ומגורים בכל רחבי הארץ . כיום קבוצת נאות תל רם מתרכזת בפעילות יזמית בתחום הנדל"ן.
חזון החברה- להשתלב בחוד החנית של חברות ההנדסה בארץ, התפתחותה אל תחום הנדל"ן והייזום, ושאיפתה להטביע חותם חסר פשרות של איכות ואמינות נסללו בעמל רב ונזקפים רובם ככולם לעובדי ולעובדות החברה על מסירותם ועל מקצועיותם.

DREAMING TOGETHER.
CREATING TOGETHER.

0

גשרים ומנהרות

0 מ"ר

מבנה תעסוקה ומשרדים

0

יחידות מסחר ומגורים

IF YOU WANT TO GO FAST, GO ALONE.
IF YOU WANT TO GO FAR, GO TOGETHER.

מתחם הייפורט שוהם – בניין B קומה 3
רח' אורן 4, א.ת. היי-פארק שוהם
טלפון- 073-7965537
nadlan@telram.org