FROM THE PRESS

נאות תל רם בתקשורת

מדברים עלינו גם בתקשורת. נאות תל-רם שמחה לשתף אתכם במגוון הפעילויות שלנו שפורסמו במדיה התקשורתית.
‏‏לכידה_2
"היי פורט שוהם" לקראת סיום בנייה ותחילת איכלוס
חניכה היי פורט שוהם
וולקאם: שר הכלכלה וראש מועצת שוהם הניחו אבן פינה לפרוייקט עסקים חדש בשוהם
הזוארצים נפגשו בשוהם
הזוארצים נפגשו בשוהם
חניכה היי פורט שוהם
פרוייקט העסקים החדש של היזם מרחב זוארץ באזור התעשייה "הייפארק שוהם"
גם מגרש 800 במע"ר מצא בעלים
גם מגרש 800 במע"ר מצא בעלים
מתחרה חדש בזירת פארקי העסקים: תכירו את פארק העסקים של שוהם
מתחרה חדש בזירת פארקי העסקים: תכירו את פארק העסקים של שוהם

IF YOU WANT TO GO FAST, GO ALONE.
IF YOU WANT TO GO FAR, GO TOGETHER.